Inera 1177

1177 e-tjänster – Inera

Under våren 2022 ändrades namnet på varumärket 1177 Vårdguiden till 1177. Syftet var en anpassning till de begrepp som redan användes allmänt i Sverige.

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

1177 – Inera

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och varumärket drivs och utvecklas …

1177.se – Inera

Statistiken nedan visar användningen av 1177 e-tjänster. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

Om 1177 – Inera

20 sep. 2022 — Med tjänsten 1177 Listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region.

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket fungerar som den samlade ingången till den offentliga hälso- och sjukvården och består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Namnändring till 1177 – Inera

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och varumärket drivs och utvecklas …

Under våren 2022 ändrades namnet på varumärket 1177 Vårdguiden till 1177. Syftet var en anpassning till de begrepp som redan användes allmänt i Sverige. Efter beredning av kommunikationsdirektörerna fattades beslutet enhälligt av samtliga regiondirektörer den 1 april 2022. Aktuella uppdateringar genomförs nationellt och regionalt löpande under 2022.

1177 på telefon – Inera

Statistiken nedan visar användningen av 1177.se. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

Statistik för 1177 e-tjänster – Inera

1177 Listning – Inera

Med tjänsten 1177 Listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 Listning.

Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden – Inera

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden genomfördes under 2019. Studien tog fram ett koncept och ett förslag på hur en digital sammanhållen planering kan ge invånaren ökade möjligheter att bli samskapande i sin vård.

Statistik för 1177.se – Inera

Keywords: inera 1177