Frikort 1177

Högkostnadsskydd för öppenvård – 1177

När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort. Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden.

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården. Det kallas för högkostnadsskydd.

Frågor och svar om e-frikort – 1177

Svar: Nej, frikortet skickas inte ut, men du kan begära ett “bevis” på att du har frikort som du kan ta med dig om du söker vård i annat län eller hos privat …

Se om du har nått gränsen för frikort Stockholms län – 1177

Ett frikort behövs om du söker vård i ett annat landsting eller hos vårdgivare inom Region Stockholm och Region Gotland som ännu inte anslutit sig till …

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård i Jönköpings län

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Högkostnadsskydd och frikort i Halland – 1177

För att få ett frikort måste du kunna visa att du lagt ut 2000 kronor på resor till vården. Skicka in underlag till Resamservice som visar att du besökt vården …

Digitalt frikort i Västmanland – 1177

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1300 kronor för besök i öppenvården. Sen får du ett så kallat frikort …

I Region Västmanland sparas det du har betalat för din vård och behandling digitalt. När du har uppnått summan för ett frikort så visas det när du anmäler dig på din vårdcentral eller mottagning. Du behöver då inte betala för ditt besök.

Patientavgifter och högkostnadsskydd – 1177

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är …

Högkostnadskort och frikort i Gävleborg – 1177

Frikort. När du under en tolvmånadersperiod betalat sammanlagt 1 300 kronor för besök i öppenvården, har du rätt att få ett frikort för resten av perioden.

Om 1177

Om 1177 – 1177

Om 1177. 1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och …

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Du kan besöka 1177.se, logga in för personliga e-tjänster och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner.

Beloppet för högkostnadsskydd höjs med 100 kronor – 1177

1 jan. 2023 — När du har kommit upp till den summa som ger dig frikort, behöver du inte betala för fler besök. Giltighetstiden för frikortet räknas från …

Keywords: frikort 1177, 1177 frikort